Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

01.28. Ogłoszenie o wyniku postępowania-Wiata i ścieżka edukacyjno-ekologiczna w m. Piaski, gmina Barwice.

Barwice, 2008-12-05
IOŚ. 341 – 01/28/08
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Burmistrz Miasta i Gminy Barwice, ul Zwycięzców 22,
78-460 Barwice tel. (094) 373 63 09 wew. 20, fax. (094) 373 63 49
 
 
informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze poniżej 5 000 euro – rozeznanie rynku – na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla prowadzonej przez Miasto i Gminę Barwice inwestycji pn. „Wiata i ścieżka edukacyjno-ekologiczna w m. Piaski, gmina Barwice”.
 
Wybrany Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne „NAOS”
inż. Bogusław Drożdż
ul. B. Chrobrego 24
78-320 Połczyn Zdrój
 
 
Cena brutto:3.050,00 zł.
 
                                                                                    
    BURMISTRZ
inż. Zenon Maksalon