Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o wyniku postępowania

278 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert

369 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

509 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Mapka poglądowa

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Informacja z rejestru gruntów

6.5 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Warunki wydane przez ZZDW Koszalin

485 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

63 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

265 KBPobierzPodgląd pliku