Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o wyniku postępowania

256 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert

264 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 22.02.2021r.

581 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

388 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

72 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

330 KBPobierzPodgląd pliku