Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

339 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

96 KBPobierzPodgląd pliku