Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Jednostki Budżetowe

Jednostki Organizacyjne Gminy Barwice
podporządkowane Radzie Miejskiej

 

1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach.

2. Zespół Szkół w Barwicach

3. Szkoła Postawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach.

4. Szkoła Postawowa w Starym Chwalimiu.

5. Centrum Usług Wspólnych