Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Rehabilitacja mieszkańców gminy Barwice na lata 2019 - 2023" od 01.02.2021r. do 31.12.2021r.

201 KBPobierzPodgląd pliku