Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

InneUchwała Nr XX/99/Z/2010 składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwosci sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Barwice na 2011 r.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr CXXXIII/463/Z/2011 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Miasta i Gminy Barwice o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2024

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr CXXXIII/462/Z/2011 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ...

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr CXXXIII/461/Z/2011 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Barwice na 2012 rok

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XX/100/2011 składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowosci planowanej kwoty długu Gminy Barwice.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr CXXX/389/Z/2010 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Miasta i Gminy Barwice o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2021.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr CXXX/388/Z/2010 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Barwice na 2011 rok.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr CI/369//Z/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Barwice na 2009 rok

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr CI/368//Z/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr CVII/268/Z/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Barwice na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

699 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr CVIII/269/Z/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, przedstawionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Barwice w projekcie uchwały budżetowej gminy na 2010 rok oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu publicznego

533 KBPobierzPodgląd pliku
1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Burmistrza Miastai Gminy Barwice w sprawie odstąpienia od sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przez inwestora- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Cieślaka 6a, 78-400 Szczecinek- przeds

65 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/66/Z/207 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Barwice

375 KBPobierzPodgląd pliku