Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

ObwieszczeniaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego nabudowie pasywnej części traktu światłowodowego nr PKL4F203 kabla światłowodowego w relacji Kolanowo - Gór

66 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na optymalnym podziale działki o numerze ewidencyjnym 177/8, położonej w obrębie geodezyjnym Barwice 03 i przeznaczenie jej pod budownictwo

66 KBPobierzPodgląd pliku

O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rewitalizacji zabytkowego parku miejskiego.

33 KBPobierzPodgląd pliku