Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o wyniku postępowania

280 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert

361 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Koncepcja do zagospodarowania terenu pod kolumbarium na cmentarzu w Barwicach

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Plansza 1 do koncepcji

4.6 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Plansza 2 do koncepcji

9.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Mapa poglądowa

5.4 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - Uproszczona informacja z rejestru gruntów

5.9 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy

63 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 - Projekt umowy

436 KBPobierzPodgląd pliku