Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Obwieszczenie Burmistrza Barwic o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o srodowisku i jego ochronie danych o projekcie zmiany Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta...

.

Obwieszczenie Burmistrza Barwic

19.4 KBPobierzPodgląd pliku