Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o wyniku postępowania

285 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert

398 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 22.01.2021r.

362 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 21.01.2021r.

355 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Mapka poglądowa

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Uproszczona informacja z rejestru gruntów

6.8 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Dokumentacja fotograficzna

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

62 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

439 KBPobierzPodgląd pliku