Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 220/2021 Burmistrza Barwic z dnia 14.01.2021r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 191/2020 Burmistrza Barwic z dnia 21.10.2020 w sprawie określenia zasad organizacji tzw. pracy zdalnej oraz systemu pracy rotacyjnej w Urzędzie Miejskim...

213 KBPobierzPodgląd pliku