Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o wyniku postępowania

286 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert

370 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Mapa cz. 1

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Mapa cz. 2

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Uproszczona informacja z rejestru gruntów

6.6 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

62 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

267 KBPobierzPodgląd pliku