Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenia za 2004 rok59 KBPobierzPodgląd pliku
63 KBPobierzPodgląd pliku
52 KBPobierzPodgląd pliku
62 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 149/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 14 grudnia 2004 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok

79 KBPobierzPodgląd pliku
75 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 147/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 7 grudnia 2004 w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Barwicach

53 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 146/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 30 listopada 2004 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok

73 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 145/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 29 listopada 2004 w sprawie zbycia nieruchomości

71 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 144/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 23 listopada 2004 w sprawie powołania Komisji ds.odbioru końcowego budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Kolonia Łeknica gm.Barwice

57 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 143/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 15 listopada 2004 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok

79 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 142/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 15 listopada 2004 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok

69 KBPobierzPodgląd pliku
53 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 140/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 10 listopada 2004 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Barwicach

52 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 139/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 10 listopada 2004 w sprawie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę

60 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 138/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 10 listopada 2004 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy

59 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 137/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 10 listopada 2004 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy na 2005 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 136/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu z natury

56 KBPobierzPodgląd pliku
55 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 134/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 2 listopada 2004 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok

58 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 133/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 22 października 2004 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programu zdrowotnego, wynikającego z potrzeb stanu zdrowia mieszkańców Miasta i Gminy Barwice

59 KBPobierzPodgląd pliku
62 KBPobierzPodgląd pliku
54 KBPobierzPodgląd pliku
57 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 129/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 14 października 2004 roku w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 128/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 30 września 2004 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok

64 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 127/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 22 września 2004 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO. Przedmiot zapytania dotyczy: wybór inspektora nadzoru do pr

56 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 126/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 21 września 2004 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na wykonanie inwestycji pn. „Remont budynku oraz l

55 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 125/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 21 września 2004 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gm

55 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 124/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 20.08.2004r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok

73 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 123/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 16.08.2004r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok

75 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 122/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 15.09.2004r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy Barwice

76 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 121/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 30.08.2004r. w sprawie założeń do projektu budżetu na 2005 rok

91 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 120/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 18.08.2004r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2004 roku

155 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 119/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 09.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok

58 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 118/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 07.07.2004r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej 60.000,00 EURO. Przedmiot zapytania dotyczy: "Sporządzenie Planu Miejscowego

55 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 117/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 06.07.2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Izabeli Styczeń ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego

71 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 116/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 06.07.2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Nieoczym ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego

71 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 115/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 30.06.2004r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000,00 EURO na wykonanie inwestycji pn. "Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP - Barwice"

55 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 114/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 30.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok

53 KBPobierzPodgląd pliku