Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenia za 2008 rok
93 KBPobierzPodgląd pliku
101 KBPobierzPodgląd pliku
101 KBPobierzPodgląd pliku
95 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 114/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości

73 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 113/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 150 000 euro.

100 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 112/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

67 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 111/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 150 000 euro.

101 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 110/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 133 000 euro

100 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 109/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

67 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 108/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Urzędu Miasta i Gminy Barwice or

93 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 107/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

66 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 106/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości

85 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 105/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 7 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

66 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości

80 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 104/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Barwice

63 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 103/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 102/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

56 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 101/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości

78 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 100/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 150 000 euro

100 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 99/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

66 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 98/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na wybór inkasenta do poboru opłaty targowej na targowisku miejskim w Barwicach

46 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 97/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 150 000 euro

100 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 96/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2007 rok

3.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 95/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości

75 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 94/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na dokonanie zakupu dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowa

90 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 93/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego

71 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 92/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 91/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Barwice”

225 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości

223 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 89/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 133 000 euro

114 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 88/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Barwice

65 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 87/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 133 000 euro

114 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 86/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na dokonanie zakupu usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równow

88 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 85/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barwicach

110 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 84/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2008 rok

59 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 83/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości

81 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 82/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 8 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 133 000 euro

100 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 162/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

71 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 161/08 z dnia 24 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

71 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 160/08 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

62 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 159/08 z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Barwice, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

128 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 158/08 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

66 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 157/08 z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości

78 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 156/08 z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków na zasiłek szkolny

89 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 155/08 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

71 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 154/08 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie powołania komisji urbanistyczno -architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

56 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 153/08 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

64 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 152/08 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy na 2009 rok, przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego oraz przyjęcia informacji o prognozie łącznej kwoty długu publicznego na lata 2009-2011

53 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 151/08 z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości

80 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 150/08 z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 133 000 euro

112 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 149/08 z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Barwice

63 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 148/08 z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 150 000 euro

114 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 147/08 z dnia 31 października 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę

83 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 146/08 z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

62 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 145/08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 133 000 euro

115 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 144/08 z dnia 29 października 2008 roku w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa chodników i zjazdów przy ul. Ogrodowej w Barwicach”.

95 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 143/08 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

63 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 142/08 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 133 000 euro.

104 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 141/08 z dnia 15 października 2008 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2009 r

120 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 140/08 z dnia 7 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 133 000 euro

116 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 139/08 z dnia 2 października 2008 roku w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na dokonanie zakupu dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

85 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 138/08 z dnia 1 października 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości

85 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 137/08 z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

68 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 136/08 z dnia 29 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 150 000 euro

94 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 135/08 z dnia 24 września 2008 roku w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na dokonanie zakupu dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

86 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 134/08 z dnia 18 września 2008 roku w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na dokonanie zakupu dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

84 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 133/08 z dnia 17 września 2008 roku w sprawie powołania Miejsko - Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

111 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 132/08 z dnia 17 września 2008 roku w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na dokonanie zakupu dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

84 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 131/08 z dnia 12 września 2008 roku w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i przeprowadzenia zapytania ofertowego na dokonanie zakupu dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

89 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 130/08 z dnia 11 września 2008 roku w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. „Remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Barwice”

95 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 129/08 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków na zasiłek szkolny

88 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 128/08 z dnia 3 września 2008 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych

23 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 127/08 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

67 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 126/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 150 000 euro

100 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 125/08 z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Barwice

63 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 124/08 z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. „Remont drogi ulicy Wiejskiej, gmina Barwice” (wersja – droga z kostki betonowej)

94 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 123/08 z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

63 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 122/08 z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania komisji

62 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 121/08 z dnia 22 sierpnia 2008 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonaniabudżetu miasta i gminy za I półrocze 2008 roku

239 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 120/08 z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego - Zakup wraz z dostawą i montażem kontenerów socjalno - biurowych.

114 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 119/08 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości

82 KBPobierzPodgląd pliku