Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 217/2021 Burmistrza Barwic z dnia 08.01.2021r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy na rok 2021 Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczko" w Barwicach

5.2 MBPobierzPodgląd pliku