Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXVI/223/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Szczecinku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.271 Kodeksu karnego

311 KBPobierzPodgląd pliku