Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXVI/212/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/2011 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 września 2011r. 1)ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze...

1.3 MBPobierzPodgląd pliku