Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

280 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert

274 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Mapka poglądowa

8.3 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Informacja z rejestru gruntów

8.6 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

63 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

443 KBPobierzPodgląd pliku