Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 215/2021 Burmistrza Barwic z dnia 04.01.2021r. w sprawie powołania Komisji Egaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbe przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Barwicach

290 KBPobierzPodgląd pliku