Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 214/2021 Burmistrza Barwic z dnia 04.01.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023"

4.7 MBPobierzPodgląd pliku