Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXXV/247/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barwice dla obszaru położonego w obrębie części miejscowości Jeziorki

------------------------------------------------

Uchwała nr 247

5.2 MBPobierzPodgląd pliku