Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXXVIII/267/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie ponownej skargi na Prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spólka z o.o. w Barwicach

-----------------------------------------------

Uchwała Nr XXXVIII/267/2010

390 KBPobierzPodgląd pliku