Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXXIX/273/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

------------------------------------------------

Uchwała Nr XXXIX/273/2010

1.1 MBPobierzPodgląd pliku