Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 157/2020 Burmistrza Barwic z dnia 10.08.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przygotowania "Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door - to - door."

1.3 MBPobierzPodgląd pliku