Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XL/284/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Koprzywno na lata 2010 - 2017

-------------------------------------------------

Uchwała Nr XL/284/2010

1.3 MBPobierzPodgląd pliku