Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XLI/298/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 23 września 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

-------------------------------------------------

Uchwała Nr XLI/298/2010

505 KBPobierzPodgląd pliku