Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XLII/309/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

------------------------------------------------

Uchwała Nr XLII/309/2010

494 KBPobierzPodgląd pliku