Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Barwice "Budowa farm elektrowni wiatrowych"

------------------------------------------------

Uchwała Nr III/14/2010

597 KBPobierzPodgląd pliku