Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zestawienie złożonych ofert

243 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 29.11.2020r.

856 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

97 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

290 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

0.9 MBPobierzPodgląd pliku