Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie wystapienia o wydanie opinii i wymaganych prawem dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku w sprawie zmian granic administracyjnych miasta Barwice

------------------------------------------------

Uchwała Nr IV/26/2011

587 KBPobierzPodgląd pliku