Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 194/2020 Burmistrza Barwic z dnia 10.11.2020r. w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Barwice na 2021 rok oraz projektu zmiany WPF gminy na lata 2021-2028

3.2 MBPobierzPodgląd pliku