Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Burmistrz Barwic ogłasza konsultacje społeczne regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem z projektu: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych”. Gmina Barwice otrzymała wsparcie w wysokości 172 500,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Realizacja zadania umożliwi likwidację 19 pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi, co wpłynie bezpośrednio na poprawę stanu środowiska w gminie Barwice.

Nabór dla mieszkańców planowany jest od początku 2021 roku. Konsultacje społeczne są niezbędnym elementem do podjęcia uchwały a następnie ogłoszenia konkursu dla mieszkańców.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje do regulaminu prosimy przesyłać na załączonym formularzu konsultacyjnym na adres: a.cywinska@um.barwice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2020 r.

Formularz konsultacyjny

62 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt regulaminu

94 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały

37 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do projektu regulaminu - zgłoszenie

41 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do projektu regulaminu - rozliczenie

37 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do projektu regulaminu - umowa

43 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 195

628 KBPobierzPodgląd pliku