Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie_o_wszczeciu_postepowania_administracxyjnego_w_sprawie_udzielenia_pozwolenia_wodnoprawnego_na_wykonanie_studni_chłonnej znak: SZ.ZUZ.2.4210.381.2020.EK

38 KBPobierzPodgląd pliku