Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Referat InwestycjiKierownik Referatu
Piotr Kikun   
tel. bezpośredni: (94) 713 75 04 lub 696 403 843
e-mail: ios@um.barwice.pl

 

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego
Oskar Stefański
tel. bezpośredni: (94) 713 75 04
e-mail:
ostefanski@um.barwice.pl
 
Stanowisko ds. dróg i energetyki
Edmund Szewczyk 
tel. bezpośredni: (94) 713 75 03
e-mail: eszewczyk@um.barwice.pl


Stanowisko ds. zamówień publicznych
Monika Tomska 
tel. bezpośredni: (94) 713 75 02
e-mail: monika.tomska@um.barwice.pl

 

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Alicja Zasztoft 
tel. bezpośredni: (94) 713 75 11
e-mail
alicjaz@um.barwice.pl

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami (gospodarka mieszkaniowa, komunalna)
Małgorzata Tabaka
tel. bezpośredni: (94) 713 75 11
e-mail
: m.tabaka@um.barwice.pl


Stanowisko ds. funduszu sołeckiego