Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Skarbnik

Kierownik Referatu finansowo - budżetowego, który jest jednocześnie skarbnikiem gminy
Agnieszka Misztak
Tel: 094 373 6309 wew 13 lub 530 662 522
e-mail: skarbnik@um.barwice.pl