Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Dane adresowe


URZĄD MIEJSKI w BARWICACH

REGON: 000527747

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto
Urzędu Miejskiego w Barwicach w banku:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie ODDZIAŁ W BARWICACH
NR:82856200070030082320000020

78-460 Barwice

ul. Zwycięzców 22

Tel. (94) 373-63-43,44,09 lub 608 574 597

Fax. (94) 373-63-49

e-mail : urzad@um.barwice.pl

Adres skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego w Barwicach: /3215023/skrytka

NIP: 673-14-80-578