Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Barwicach o pełnionych dyżurach

KOMUNIKAT
Miejskiej Komisji Wyborczej w  Barwicach
 
Uprzejmie informujemy, że w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego, w dniach 17,18 i 19 listopada br. od godz. 1500 do godz. 2000 będzie pełniony dyżur przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Barwicach pod nr. telefonu 607 600 204.
W dniu 20 listopada 2010 roku dyżur pełniony będzie od godz.800 do godz. 2000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach pod nr tel. 94 373 6343.
W dniu 21 listopada 2010r. dyżur pełniony będzie od godz. 700 do zakończenia prac związanych z ustaleniem wyników wyborów.
                                                                   Przewodnicząca Miejskiej Komisji              
                                                                        Wyborczej w Barwicach
                                                                                 Irena Iwanowska