Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zestawienie złożonych ofert

303 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

822 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

68 KBPobierzPodgląd pliku