Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Numer  petycji :   4/2020

 

1.1.    Data złożenia: 09.09.2020r.

1.2.    Przedmiot petycji: montaż oświetlenia przy ul. Czaplineckiej w

Barwicach

1.3.    Imię i nazwisko/podmiot /wnoszący petycji/:  podmiot składający

petycję nie wyraził zgody na ujawnienie nazwy

1.4.    Podmiot rozpatrujący: Burmistrz Barwic

1.5.    Przewidywany termin  rozpatrzenia: Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o

petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.

1.6.    Termin  rozpatrzenia:

Petycja

28 KBPobierzPodgląd pliku