Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 170/2020 Burmistrza Barwic z dnia 11.09.2020r. sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Barwicach

512 KBPobierzPodgląd pliku