Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 168/2020 Burmistrza Barwic z dnia 9.09.2020r. sprawie przekazania majątku Sołectwa Gonne Małe w związku ze zmianą Sołtysa i Rady Sołeckiej

248 KBPobierzPodgląd pliku