Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Stanowisko do samospisu internetowego jest dostępne w dniach 01.09.2020 do 30.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach w godzinach pracy Urzędu. Zapraszamy.

97 KBPobierzPodgląd pliku