Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 166/2020 Burmistrza Barwic z dnia 26.08.2020r. w sprawie przyjęcia "Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020 - 2022"

7.4 MBPobierzPodgląd pliku