Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXI/154/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 14 lipca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na 2020 rok

302 KBPobierzPodgląd pliku