Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

p.o Kierownika Referatu Ochrony Środowiska - Joanna Owczarek
Joanna Owczarek 
tel. bezpośredni: (94) 713 75 03
e-mail: joannaowczarek@um.barwice.pl

 

Stanowisko ds. rolnictwa
Joanna Owczarek 

tel. bezpośredni: (94) 713 75 03
e-mail: joannaowczarek@um.barwice.pl

 
Stanowisko ds. ochrony środowiska
Emilia Polewczyk 
tel. bezpośredni: (94) 713 75 02 lub 790 264 940
e-mail: emilia.polewczyk@um.barwice.pl

 

Stanowisko ds. gospodarki odpadami
Karolina Ćwiek -Grzywaczewska (w zastępstwie Kinga Urbaniak)
tel. bezpośredni: (94) 373 63 09 wew. 16
e-mail: karola@um.barwice.pl
e-mail: k.urbaniak@um.barwice.pl

Stanowisko ds. gospodarki odpadami
Monika Podolak - Dąbek (w zastępstwie Marzena Kasprzyk)
tel. bezpośredni: (94) 373 63 09 wew. 16