Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zaproszenie do złożenia oferty

2.1 MBPobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

101 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

362 KBPobierz

Zestawienie złożonych ofert

203 KBPobierz

Ogłoszenie o wyniku postępowania

208 KBPobierz