Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie

751 KBPobierz

Kwestionariusz osobowy

32 KBPobierz

Klauzula informacyjna

17.2 KBPobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

13.3 KBPobierz