Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XX/152/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2020-2028

1.2 MBPobierz