Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zaproszenie do złożenia oferty

2.1 MBPobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

82 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Przedmiar ofertowy z ogólną charakterystyką obiektu

45 KBPobierz

Załącznik nr 3 - Specyfikacja ogrodzenia

152 KBPobierz

Załącznik nr 4 - Poglądowa mapka

268 KBPobierz

Załącznik nr 5 - Mapka sytuacyjno-wysokościowa

493 KBPobierz

Załącznik nr 6 - Wykaz osób

38 KBPobierz

Załącznik nr 7 - Projekt umowy

285 KBPobierz

Załącznik nr 8 - Zdjęcia

1.9 MBPobierz

Zestawienie złożonych ofert

277 KBPobierz

Ogłoszenie o wyniku postępowania

218 KBPobierz